Diplomatisk boikott av stater som okkuperer andre land

I dag opplever flere stater å bli okkupert av andre land. Dette går alltid utover sivilbefolkningen i landet, ikke staten. Dette er stikk i strid med AUF sin ideologi. Vi må aktivt ta grep!

Les mer…

Stopp korrupsjon og kapitalflukt - støtt åpenhetsloven

To tredeler av verdens fattigste mennesker bor i de landene i verden som er rikest på
olje, gass og mineraler. De har sett lite til verdiskapningen. Selskaper gir lite eller ingen innsyn i hvordan de forvalter de ressursene de har fått tilgang til. Korrupte eliter ønsker det slik.

Les mer…

Elevene er viktigst

Når fylkestinget skal behandle skolestruktur 2020 mener AUF i Telemark at elevenes beste må settes først. Hensynet til byutvikling og enkelte lokalsamfunn må komme etter elevenes interesser.

Les mer…

Telemark AUF

Følges av 7 medlemmer.

Denne sonen er lukket for nye medlemmer.