Viser arkivet for stikkord forside

Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre

Innstilling fra AUF i Telemarks valgkomité, behandles på AUF i Telemarks årsmøte 8-9 februar:

Valgkomiteen besto frem til medio januar 2013 av Elise Røe, Mari Aaby West og Odin Adelsten Bohmann. Av personlige årsaker valgte Elise Røe å trekke seg med umiddelbar virkning medio januar. Etter behandling i AUF i Telemarks fylkesstyre valgte man å ikke supplere valgkomiteen, men fortsette arbeidet med to medlemmer.

Valgkomiteen hadde 3 møter før Elise Røe trakk seg ut av komiteen, der vi blant annet drøftet alle innspill som var kommet fra samtlige av fylkesstyrets medlemmer, lokallagsledere, samt andre enkeltmedlemmer av AUF i Telemark. Etter denne prosessen valgte man å tilby en samtale med valgkomiteen for dem som ønsket dette. 16 stykker ønsket dette, og samtalene ble berammet til siste helgen i januar. Sittende leder Elisabeth Åkredalen ba etter eget initiativ om å ha første samtale med valgkomiteen. Der gjorde hun det klart at hun ikke ønsket en ny periode som leder av AUF i Telemark. Tatt i betraktning avsluttende studier, sentrale verv i fylkesting/kommunestyre/Norsk Folkehjelp og Studentdemokratiet forstår vi Åkredalens ønske om å prioritere annerledes i 2013.

Les mer…

AUFere på kurs i Skien

I helga holder AUF i Telemark kurs i Skien. 25 AUFere er tilstede og skal lære om media, skolepolitikk, helsepolitikk, miljøpolitikk, interasjonal politikk og mye mer. I tillegg er det mye sosialt, blant annet med spilling av mafia og kort.

Bilde: Ordfører i Skien, Hedda Foss Five(AP), ønsker oss velkommen til Skien

Temakveld om kommersiell velferd

Mandag var Eskil Pedersen på Halen Gård i Bamble og holdt innledning om kommersiell velferd.

Telemark AUF

Følges av 7 medlemmer.

Denne sonen er lukket for nye medlemmer.