Viser arkivet for april, 2013

Eskil på landsmøte

Her kan dere se leder av AUF Eskil Pedersens tale til Arbeiderpartiets landsmøte.

AUFere på twitter

Følg AUFerne fra Telemark på landsmøte i Arbeiderpartier på twitter her.

Mer demokrati

Leder i AUF i Telemark, Ingvild Leren Stensrud ønsker mer demokrati.

På bakgrunn av vedtak i AUF om å senke stemmeretsalderen til 16 holdt Ingvild ett brennende innlegg på Arbeiderpartiets landsmøte etter statsminister Jens Stoltenberg.

- Ved å senke stemmerettsalderen til 16 år vil vi gi ungdommen mer å si og det vil være bra for demokratiet. Ungdommens stemme blir til tider glemt i debattene der det blir diskutert om nettopp ungdoms tilbud, både i skole og på fritiden sa Ingvild fra talerstolen.

Hun legger vekt på at valgdeltakelsen akal opp. Ved siste valg var det lav valgdeltkelse, tross hendelsene den 22 juli 2011. Det ble spådd tidenes valgdeltkelse, det skjedde ikke blant den vanlige valgmassen.

I de kommuner der det var prøveordninger for 16 årig stemmerett, var valgdeltakelsen nesten dobbelt så høy, sett i sammenheng med andre førstegangsvelgere. I Telemark hadde vi en slik prøveordning i Porsgrunn og det viste seg å være svært velykket.

Demokratiet er det viktigste vi har, og ved å engasjere ungdom allerede fra 16 år, vil AUF løfte frem de unge, øke valgdeltakelsen og sikre ett godt demokrati i fremtiden.

Telemark AUF

Følges av 7 medlemmer.

Denne sonen er lukket for nye medlemmer.