Viser arkivet for september, 2012

Endring i fylkesstyret på representantskapsmøte

På representantskapsmøte 29. august ble det gjort endringer i fylkesstyret i AUF i Telemark. Maria Honerød gikk ut av fylkesstyret, og inn istedenfor henne kom Frid Helèn Hop. Nye 1. vara ble Siri Røed Høstfet og ny 3. vara ble Elisabeth Holien. Vi ønsker dem velkommen i gjengen, og ser frem til å jobbe sammen med dem frem mot årsmøtet i februar.

Vellykket sommerfestival på Bjørkøya

AUF i Telemark arrangerte sommerfestival på Bjørkøya i begynnelsen av juli. Sommerfestivalen gikk veldig bra, og alle hadde det bra. Det var gode innledninger og sikkerheten ble godt ivaretatt både av vakter og politi.

Telemark AUF

Følges av 7 medlemmer.

Denne sonen er lukket for nye medlemmer.