Viser arkivet for oktober, 2012

AUF i Telemark på landsmøtet

18.-21. oktober arrangerte AUF sitt landsmøte, og AUF i Telemark møtte med 14 delegater, 2 landsstyrerepresentanter, 1 sentralstyremedlem og 4 observatører. Mye god politikk ble vedtatt, og AUF i Telemark ønsker det nyvalgte sentralstyret lykke til med jobben de neste 2 årene.

Foto: Johannes Dalen Giske

Telemarking i Georgia

I begynnelsen av oktober var en delegasjon fra AUF i Georgia for å holde Kvinner kan-kurs for jenter i vår søsterorganisasjon, Young Socialists Georgia(YSG). I denne delegasjonen var Elisabeth Wickstrøm Åkredalen, leder av AUF i Telemark.

Les mer

På åpninga av Stortinget

Til årets åpning av Stortinget hadde Terje Lien Aasland og Lene Vågslid hver sine konkurranser om sine to billetter til åpningen. Den ene billetten Terje hadde vant Siri Røed Høstfet og den ene billetten Lene hadde vant Elisabeth Wickstrøm Åkredalen.

Telemark AUF

Følges av 7 medlemmer.

Denne sonen er lukket for nye medlemmer.