Forum: Nyheter

Nytt fylkesstyre

AUF i Telemarks fylkesstyre valgt på årsmøte består av:

Leder: Felix Volpe, Skien
1. Nestleder Guro Nyhus Hagen, Notodden
2. Nestlerer Morten Person Selstad, Tinn
Likestilling- og inkluderingsansvarlig Inge Margit Stordal Støa, Notodden
Skole- og arbeidsansvarlig og økonomiansvarlig Oda Johanne Reiholm, Skien
Internasjonalt ansvarlig Lasse Olsen, Skien
Miljøansvarlig Fredrik Sørlie, Porsgrunn

1. Vara Martine Øverland, Bamble
2. Vara Simen Ervik, Bamble
3. Vara Anna Rein Bjurholt, Skien

Innstilling til nytt fylkesstyre

Valgkomiteens forslag til fylkesstyre i AUF i Telemark:

Elisabeth Holien, leder, Bamble (ny posisjon)
Aleksander Gjøsæter, nestleder, Porsgrunn (gjenvalg)
Morten Person Selstad, skole- og arbeidsansvarlig, Tinn (gjenvalg)
Inge Margit Støa, likestilling- og inkluderingsansvarlig, Notodden (gjenvalg)
Rasmus Omland, miljøansvarlig, Skien (gjenvalg)
Oda Johanne Gunleikskås Reiholm, Skien (helse- og kulturansvarlig(ny)
Jonas Bugtene, internasjonalt ansvarlig, Bamble (ny)

Varaer:
Emilly Olsen Berg, Skien
Simen Ervik, Bamble
Martine Øverland, Bamble

Valgkomiteen innstiller på å redusere antall nestledere til en, og samtidig innføre en med ansvar for helse og kultur. Resterende innstilling blir lagt frem under årsmøtet.

På vegne av valgkomiteen

Mari Aaby West, leder
Sven Tore Løkslid
Ole Henrik Olsen

SOLIDARITETSKONFERANSEN 2013

Helgen 4.-6. oktober arrangerer AUF i Vest-Agder konferanse. Temaet blir solidaritet og miljø og vi får besøk fra flere spennende organisasjoner som arbeider med disse spørsmålene, og vi vil ha gruppearbeid og diskusjoner om de ulike temaene. Målet med konferansen er å løfte blikket, tenke nytt og forbedre politikken vår på de store spørsmålene.

Påmelding for AUF i Telemark finner du her: https://docs.google.com/forms/d/1fILIrcamqLKn9su5N-Ax92D21b_FSnVWpyb3W4TXieA/viewform

Du kan også trykke attending på Facebook-eventen her: https://www.facebook.com/events/148066785402460/

Tid: 4. oktober kl 17.00 – 6. oktober 13.00
Sted: Mandal videregående skole

Hashtag: #solkonf13

Ved spørsmål, ta kontakt med fylkessekretær Even Ulsnæs på telefon 97 54 70 11 eller mail telemark@auf.no.

Info om AUFs Sommerleir

Her er mer informasjon om AUFs sommerleir og her kan man melde seg på.

Valgkampkurs

AUF i Telemark inviterer til valgkampkurs 10. til 12. Mai på Gimsøy Ungdomsskole i Skien.

Det er oppmøte 17:00 på fredagen og vi regner med å være ferdig ca 14:00 på Søndag.

Fredag:
17:00 Annkomst
18:00 Åpning v/ Ingvild Leren Stensur
18:15 Innledning v/ Sven Tore Løkslid
20:00 Middag
21:00 Sosialt

Lørdag:
09:00 Frokost
10:00 Valgkampinnledning v/ Alexender Huth
12:00 Aksjon i Skien sentrum
14:00 Lunsj
15:00 Miljøpolitikk v/ Ola Elvevold
16:00 Økonomisk politikk v/ Per Myrstad Kringen
17:00 Skolepolitikk v/ Sinde Lysø
18:00 Blåkopi v/ Håkon Knudsen
19:00 høyreekstremisme i Europa v/ Khamshajiny Gunaratnam
20:00 Middag
21:00 Sosialt

Søndag:
09.00 Froksot
10:00 Internasjonal politikk v/ Sunniva Folgen Høiskar
11:00 Likestillingspolitikk v/ Helen Persson
12:00 Lunsj
13:00 Leserbrevverksted v/ Ingvild Leren Stensrud
14:00 Rydding og avreise
Gimsøy Ungdomsskole ligger i nærheter an Herkules. Her kan dere se på kartet hvor den er:

Dere kan melde dere på kurset her: http://tinyurl.com/kurstelemark.

Om det er spørsmål så ta kontakt med fylkessekretær Even Ulsnæs på 97 54 70 11.

Eskil på landsmøte

Her kan dere se leder av AUF Eskil Pedersens tale til Arbeiderpartiets landsmøte.

AUFere på twitter

Følg AUFerne fra Telemark på landsmøte i Arbeiderpartier på twitter her.

Mer demokrati

Leder i AUF i Telemark, Ingvild Leren Stensrud ønsker mer demokrati.

På bakgrunn av vedtak i AUF om å senke stemmeretsalderen til 16 holdt Ingvild ett brennende innlegg på Arbeiderpartiets landsmøte etter statsminister Jens Stoltenberg.

- Ved å senke stemmerettsalderen til 16 år vil vi gi ungdommen mer å si og det vil være bra for demokratiet. Ungdommens stemme blir til tider glemt i debattene der det blir diskutert om nettopp ungdoms tilbud, både i skole og på fritiden sa Ingvild fra talerstolen.

Hun legger vekt på at valgdeltakelsen akal opp. Ved siste valg var det lav valgdeltkelse, tross hendelsene den 22 juli 2011. Det ble spådd tidenes valgdeltkelse, det skjedde ikke blant den vanlige valgmassen.

I de kommuner der det var prøveordninger for 16 årig stemmerett, var valgdeltakelsen nesten dobbelt så høy, sett i sammenheng med andre førstegangsvelgere. I Telemark hadde vi en slik prøveordning i Porsgrunn og det viste seg å være svært velykket.

Demokratiet er det viktigste vi har, og ved å engasjere ungdom allerede fra 16 år, vil AUF løfte frem de unge, øke valgdeltakelsen og sikre ett godt demokrati i fremtiden.

FØLG ARBEIDERPARTIETS LANDSMØTE HER

Følg Arbeiderpartiets landsmøte og våre AUF’ere direkte her

Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre

Innstilling fra AUF i Telemarks valgkomité, behandles på AUF i Telemarks årsmøte 8-9 februar:

Valgkomiteen besto frem til medio januar 2013 av Elise Røe, Mari Aaby West og Odin Adelsten Bohmann. Av personlige årsaker valgte Elise Røe å trekke seg med umiddelbar virkning medio januar. Etter behandling i AUF i Telemarks fylkesstyre valgte man å ikke supplere valgkomiteen, men fortsette arbeidet med to medlemmer.

Valgkomiteen hadde 3 møter før Elise Røe trakk seg ut av komiteen, der vi blant annet drøftet alle innspill som var kommet fra samtlige av fylkesstyrets medlemmer, lokallagsledere, samt andre enkeltmedlemmer av AUF i Telemark. Etter denne prosessen valgte man å tilby en samtale med valgkomiteen for dem som ønsket dette. 16 stykker ønsket dette, og samtalene ble berammet til siste helgen i januar. Sittende leder Elisabeth Åkredalen ba etter eget initiativ om å ha første samtale med valgkomiteen. Der gjorde hun det klart at hun ikke ønsket en ny periode som leder av AUF i Telemark. Tatt i betraktning avsluttende studier, sentrale verv i fylkesting/kommunestyre/Norsk Folkehjelp og Studentdemokratiet forstår vi Åkredalens ønske om å prioritere annerledes i 2013.

Les mer…

AUFere på kurs i Skien

I helga holder AUF i Telemark kurs i Skien. 25 AUFere er tilstede og skal lære om media, skolepolitikk, helsepolitikk, miljøpolitikk, interasjonal politikk og mye mer. I tillegg er det mye sosialt, blant annet med spilling av mafia og kort.

Bilde: Ordfører i Skien, Hedda Foss Five(AP), ønsker oss velkommen til Skien

Temakveld om kommersiell velferd

Mandag var Eskil Pedersen på Halen Gård i Bamble og holdt innledning om kommersiell velferd.


Telemark AUF

Følges av 7 medlemmer.

Denne sonen er lukket for nye medlemmer.