Forum: Nyheter

Diplomatisk boikott av stater som okkuperer andre land

I dag opplever flere stater å bli okkupert av andre land. Dette går alltid utover sivilbefolkningen i landet, ikke staten. Dette er stikk i strid med AUF sin ideologi. Vi må aktivt ta grep!

Vest-Sahara har blitt okkupert av Marokko siden 1975, og er fortsatt okkupert. Vest-Sahara er delt av en 2700 km lang forsvarsmur som marokkanerne har bygget gjennom hele landet. Muren er nesten fire ganger lengre enn muren i Palestina og er beskyttet av noen av verdens største minefelt. Mellom hver femte til hver tiende kilometer er det en marokkansk militærpost som beskytter muren. På bakgrunn av okkupasjonen har 165.00 saharaviere blitt nødt til å bo i flyktningleirer i nabolandet, Algerie. Algerie regnes som ubeboelig på grunn av den ekstreme tørken. Samtidig har 350.000 sivile marokkanere bosatt seg på områder i Vest-Sahara.
Palestina har siden 1967 vært okkupert av Israel. Israel tar stadig større områder fra palestinerne, og i dag består Palestina kun av Vestbredden og Gaza. Til sammen utgjør dette et område på 6220 km2. Det bor på disse områdene 4,4 millioner innbyggere. På bare Gaza-stripen bor det 1,4 millioner mennesker på et område som utgjør 365 km2. Dette gjør Gaza til det tettest befolkede stedet i verden.

Gjennom ulike avtaler har det blitt forsøkt å komme til en enighet mellom okkuperte stater og statene som okkuperer dem. Dette har ikke fungert i den grad man på forhånd hadde håpet, og derfor må det gjøres andre grep. Lidelsene blant sivilbefolkningen i okkuperte land er for stor til at resten av verden kan la være å bry seg. Derfor er det på tide med nye tiltak. En handelsboikott mot land som okkuperer vil til slutt gå økonomisk ut over sivilbefolkningen i landet. En diplomatisk boikott derimot, vil skade staten. En diplomatisk boikott innebærer blant annet at man legger ned sitt lands ambassade i landet det gjelder eller slutter politisksamarbeid med landet. Om nok land gjør dette, vil landet som okkuperer til slutt bli tvunget til å ta grep, om de ikke vil stå utenfor verdenssamfunnet.

AUF i Telemark vil derfor at:
• Norge skal diplomatisk boikotte stater som okkuperer andre land
• Norge skal arbeide for at flere land går med på en slik avtale

Vist 136 ganger. Følges av 1 person.

Flickr

Facebook

Telemark AUF

Følges av 7 medlemmer.

Denne sonen er lukket for nye medlemmer.