Forum: Nyheter

Stopp korrupsjon og kapitalflukt - støtt åpenhetsloven

To tredeler av verdens fattigste mennesker bor i de landene i verden som er rikest på
olje, gass og mineraler. De har sett lite til verdiskapningen. Selskaper gir lite eller ingen innsyn i hvordan de forvalter de ressursene de har fått tilgang til. Korrupte eliter ønsker det slik.

Finansielt hemmelighold har lagt til rette for at enorme økonomiske verdier kan tappes fra utviklingsland. Det er skadelig for en lutfattig befolkning.

For Afrika tilsvarte eksport av olje cirka ni ganger verdien av internasjonal bistand i
2008. Bistand vil aldri komme opp i en slik størrelsesorden. For hver krone som gis i
bistand tappes ti kroner i korrupsjon og kapitalflukt.

I dag tilbyr 1/3 av verdens stater hemmelighold som kan skjule hva som foregår i andre stater. Regelverket i skatteparadiser er spesialdesignet for å skjule hva som foregår i andre stater.

Flernasjonale selskaper kan flytte inntekter bort fra der de tar ut olje og mineraler og
inn i skatteparadiser hvor profitten kan holdes skjult. Flernasjonale selskaper får tilgang til goder i et samfunn, men kan unngå å betale skatt. Ti av verdens mektigste olje og gruveselskaper bruker minst 6000 datterselskaper spredt over hele verden, hvorav over 2000 i skatteparadiser. Korrupsjon og kapitalflukt er en av de mest alvorlige truslene mot samfunnet i dag. Det er også den mest usynlige.

Problemstillingene er nå løftet til sentrum for politisk debatt i USA, EU og Norge. USA innførte 2012 en lov som krever at selskaper i utvinningsindustrien som er notert på amerikanske børser må rapportere om en rekke betalinger de gjør i alle land og prosjekter de er engasjert i. EU vurderer nå liknende regler.

Dette er nødvendige milepæler, men ikke tilstrekkelig. Det er umulig å kontrollere
skattetallene når de ikke kan relateres til andre opplysninger. For å vite om selskapene betaler det de skal i skatt, må de også offentliggjøre nøkkeltall om produksjon, inntekt, investeringer og kostnader, i tillegg til opplysninger om skattebetalinger. Den største skattelekkasjen skjer før skatt.

Publish What You Pay Norges forslag om «utvidet land for land rapportering» ligger
i Finansdepartementet. Forslaget er kostnadsfritt å innføre fordi det baserer seg på
reviderte nøkkeltall som er lett tilgjengelig i selskapenes finansregnskaper. Selskaper
må oppgi et tall om produksjon, investeringer, inntekter, kostnader og profitt, i tillegg
til skattebetalinger. Rapportering kan både avsløre korrupsjon og synliggjøre hvor
kapitalen befinner seg. Det vil gjøre det mulig å stille relevante spørsmål for investorer og skattemyndigheter.

AUF i Telemark krever derfor:
• støtte til innføring av åpenhetsloven ”utvidet land for land rapportering”. Å kreve at selskapene oppgir elementær informasjon er å vise solidaritet med dem som kjemper for mer demokrati og åpenhet.

Vist 167 ganger. Følges av 1 person.

Flickr

Facebook

Telemark AUF

Følges av 7 medlemmer.

Denne sonen er lukket for nye medlemmer.