Forum: Nyheter

Elevene er viktigst

Når fylkestinget skal behandle skolestruktur 2020 mener AUF i Telemark at elevenes beste må settes først. Hensynet til byutvikling og enkelte lokalsamfunn må komme etter elevenes interesser.

AUF i Telemark mener at det beste for elevene er gode, robuste faglige miljøer, like studieretninger blir samlet på samme skole. På denne måten kan både lærere og elever jobber i et faglig miljø der man drar i lik retning med felles mål. Vi ser det som lite hensiktsmessig og dele opp samme linjetilbud på flere nærliggende skoler og å opprettholde mindre skoler kun av lokale hensyn.

AUF i Telemark vil ikke per dags dato ta standpunkt til hvilke skoler som eventuelt bør legges ned og hvilke linjetilbud som bør flyttes hvor men vi ser fram til å følge med på høringsrunden og å delta i debatten.

Vist 56 ganger. Følges av 1 person.

Flickr

Facebook

Telemark AUF

Følges av 7 medlemmer.

Denne sonen er lukket for nye medlemmer.