Innstilling til nytt fylkesstyre

Valgkomiteens forslag til fylkesstyre i AUF i Telemark:

Elisabeth Holien, leder, Bamble (ny posisjon)
Aleksander Gjøsæter, nestleder, Porsgrunn (gjenvalg)
Morten Person Selstad, skole- og arbeidsansvarlig, Tinn (gjenvalg)
Inge Margit Støa, likestilling- og inkluderingsansvarlig, Notodden (gjenvalg)
Rasmus Omland, miljøansvarlig, Skien (gjenvalg)
Oda Johanne Gunleikskås Reiholm, Skien (helse- og kulturansvarlig(ny)
Jonas Bugtene, internasjonalt ansvarlig, Bamble (ny)

Varaer:
Emilly Olsen Berg, Skien
Simen Ervik, Bamble
Martine Øverland, Bamble

Valgkomiteen innstiller på å redusere antall nestledere til en, og samtidig innføre en med ansvar for helse og kultur. Resterende innstilling blir lagt frem under årsmøtet.

På vegne av valgkomiteen

Mari Aaby West, leder
Sven Tore Løkslid
Ole Henrik Olsen

forside
User_128x128